Лихтенштейн Улсын “HOVAL” компанийн автомат удирдлагатай “TopVent”  төхөөрөмж нь агаар сэлгэх, халаах/хөргөх үүргийг нэгэн зэрэг гүйцэтгэнэ.

Энд дарж вэб-рүү орно уу